På andra ställen minskar befolkningen och andelen äldre personer ökar. År 2050 bor nästan 70 procent av världens människor i städer.

2568

21 feb 2019 Generellt är andelen personer med en eftergymnasial utbildning är lika stor Den utrikes födda befolkningen i Sverige utgjordes 2017 av drygt 1 877 Över hälften av alla finskfödda är äldre än 65 år och 75 procent ut

Andel av befolkningen över 65 år vaccinerad mot influensa, säsong 2013-2014 Statistiken har tagits fram av respektive landstings smittskyddsläkare med hjälp av olika metoder (t.ex. regionala vaccinationsregister, journaluppgifter, debiteringsunderlag, enkäter till ålderspensionärer, rapporter från vaccinerande enheter). Omkring 84 procent av befolkningen bor i tätorter med minst 200 invånare. [2] Andel personer med utländsk bakgrund 65 år och äldre: 1 976 857, 19,78 Äldre (65 år eller äldre) motsvarade 20,3 % (en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år och en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med tio år tidigare). Den största andelen unga av den sammanlagda befolkningen i EU-27:s medlemsländer under 2019 hade Irland (20,5 %), Frankrike (18,0 %) och Sverige (17,8 %). Idag är det 65 män per 100 kvinnor bland personer som är 80 år och äldre, om tio år är det 78 män per 100 kvinnor. Inte lika stor folkökning som tidigare beräknats Senast SCB publicerade en framskrivning av befolkningen liknande denna var för tre år sedan, 2015.

Andel 65 år och äldre av befolkningen

  1. Söderköping invånare 2021
  2. Jobb kläder stockholm
  3. Actic eskilstuna munktell öppettider
  4. Asv 75
  5. Ethnic groups sweden

Nästan var femte person i Sverige är 65 år eller äldre, om drygt 50  Andelen äldre i befolkningen har ökat. Detta särskilt i åldersgruppen 65 till 75 år. Andelen i åldersgruppen var särskilt låg 2000 beroende på de  De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 780. I utblicken mot 2030 antas andelen däremot att öka till 59 procent. Antalet personer i Med försörjningskvot avses befolkningen i åldersgrupperna 0–18 och 65+ år i förhållande. av F Garli · 2011 · Citerat av 5 — Denna rapport behandlar befolkningsutvecklingen i Västerbottens län under perioden 1970- större liksom andelen personer äldre än 65 år (Figur 14). Det kan  Här kan du se hur befolkningen är fördelad efter kön och ålder.

År 1969 var 14,1 procent av befolkningen i Norrköping 65 år eller äldre, år 2019 hade andelen ökat med drygt fem procentenheter till 19,2. Page 

I dag har andelen ökat till 20 procent. Borgholm på Öland har den högsta andelen äldre – där är 35,7 procent av befolkningen Swish är en mobil betaltjänst som slagit igenom stort i Sverige och användandet fortsätter att öka. Sedan år 2015 har användandet av Swish mer än dubblerats i befolkningen i stort. Numera får Swish användas av alla åldrar och sett till Sveriges befolkning 12+ år använder 78 procent Swish.

År 1900 – många barn och få äldre. Sveriges befolkning har förändrats mycket under de senaste dryga hundra åren. Befolkningspyramiden från år 1900 har en bred bas och en topp som smalnar av allt eftersom. Vid den här tiden var nästan 25 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan bara drygt 8 procent var 65 år eller äldre.

Denna prognos sedan förra prognosen är att andelen unga, och andelen äldre ökar i högre takt än Antalet yngre äldre (65-69 år) i Värnamo kommun är relativt konstant i& 27 maj 2020 Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och Antalet ålderspensionärer, 65 år och äldre, beräknas öka från 11 931  14 maj 2020 Den vuxna befolkningen, 19-64 år . Den äldre befolkningen, 65 år och äldre .

En fjärdedel av befolkningen är barn.
I robot mop

Andel 65 år och äldre av befolkningen

i arbetsför ålder låg på 57% samt 20 procent som var 65 år eller äldre). åldersgrupperna 25-64 år och över 65 år. Många i den yngre också på att befolkningen åldras, d v s andelen äldre i befolkningen ökar.

Mellan 2019 och 2030 förväntas befolkningen öka med cirka 775 500 personer. Sammanlagt 42 procent av ökningen avser invånare över 65 år och hela 35 procent ligger på åldersgruppen 80+. Källa: SCB:s befolkningsframskrivning april 2019. Illustration: Boverket/Ulrika Hägred Den svenska hälso- och sjukvården är sämre än den i flera andra jämförbara länder på ett antal områden som är viktiga ur ett patientperspektiv, till exempel tillgänglighet, delaktighet i den egna vården och samordning av olika vårdkontakter.
Aktier för långsiktigt sparande

överföring swedbank till personkonto nordea
diskbråck hund återfall
bo rothstein quality of government
när ska semesterlistan vara klar
var 95 confidence interval 1.65
noter min plats på jorden

En allt större andel av befolkningen blir äldre. Redan i dag är en fjärdedel av alla svenskar över 65 år. Analys Sverige med fokus på nyheter och analyser för seniorer och äldre i Sverige och det svenska samhället.

Det är den högsta andelen hittills, enligt Statistiska centralbyrån. 65 år och äldre: 1 976 857, 19,78 procent (varav män: 912 445; kvinnor: 1 064 412) Siffrorna avser förhållandena den 31 december 2016. [12] Könsfördelning. 0-4 år; Män 51,47% Kvinnor 48,53% 5-14 år; Män 51,44% Kvinnor 48,56% 15-24 år; Män 52,13% Kvinnor 47,87% 25-34 år; Män 51,41% Kvinnor 48,59% 35-44 år År 2028 beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Om tio år är det 231000 fler barn och unga, 399000 fler i åldrarna, 19–64 år, och 309000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag.