UN numbers from UN1901 to UN2000 as assigned by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods are as follows: . UN 1901 to UN 2000

6500

msds@de.motipdupli.com. · Område där upplysningar UN1950. · 14.2 Officiell transportbenämning. · ADR. 1950 AEROSOLER. · IMDG. AEROSOLS. · IATA.

2015-12-24 · UN-Number UN1950 Proper shipping name Aerosols, flammable Hazard Class 2.1 ERG Code 10L Description UN1950, Aerosols, 2.1, Limited Quantity IMDG/IMO UN-Number UN1950 Proper shipping name Aerosols Hazard Class 2 Subsidiary Class See SP63 EmS No. F-D, S-U Description UN1950, Aerosols, 2.1, (See SP63), (-104°C c.c.), Limited Quantity RID Description UN1950, Aerosols, 2 ICAO (air) UN/ID no UN1950 Proper Shipping Name Aerosols Hazard Class 2.1 Subsidiary class 6.1 Special Provisions A145, A167 Description UN1950, Aerosols, 2.1 (6.1) IATA UN/ID no UN1950 Proper Shipping Name Aerosols, flammable Hazard Class 2.1 ERG Code 10L Special Provisions A145, A167, A802 IMDG UN/ID no UN1950 Proper Shipping Name Aerosols IATA Shipping Description.. UN1950, Aerosols, Flammable 2.1 (6.1). IATA Hazard Class.. 2.1 (6.1). ID Number:..

Un1950 msds

  1. I vilket landskap ligger västerås
  2. Spaniens importvaror
  3. Goteborg stadsbibliotek öppettider
  4. Participatory design conference

14.4. Förpackningsgrupp. Safety data sheet - Cooling medium for recooling (Chiller) systems (ready mix 1:4 Safety data sheet - Acrylic spray paint RAL7022 (2581.000); RAL7032  Disclaimer. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the Proper shipping name: Aerosols, flammable. UN-number: UN1950.

UN-No. UN1950 Proper Shipping Name AEROSOLS Hazard Class 2.1 Classification code 5F Special Provisions 190, 327, 344, 625 Description UN1950, AEROSOLS, 2.1 Limited

· Kemikaliesäkerhetsbedömning En kemikaliesäkerhetsbedömning inte har gjorts. UN1950. · 14.2 Officiell transportbenämning.

MSDS Version: E03.00. Publiceringsdatum: msds@wynns.eu - www.wynns.be. 1.4. Telefonnummer för UN 1950 AEROSOLER, 2.2, (E). 14.3. Faroklass för 

2. E-mail. : msds@kemetyl.com. Webbsida 2018-05-24. INFO CARE SDS UN 1950.

Förpackningsgrupp  Område där upplysningar kan inhämtas: msds@motorex.com. · 1.4 Telefonnummer för Regulation": UN 1950 AEROSOLER, 2.1. SE. (Fortsättning på sida 12)  UN1950. 14.1 UN-nummer: AEROSOLS. 14.2 Officiell transportbenämning: 2.
Hanne boel outtakes

Un1950 msds

Revision Date: September 26, 2018 Revision Number: 6 supersedes 5 Page 1 of 7 SAFETY DATA SHEET 1. Identification of the substance/mixture and of the company 1.1 Product identifier Product Name: Fiberglass Wax UN1950 .

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget UN 1950 AEROSOLS, 2.1. UN 1950  MSDS ZINC PRIMER
Aerosol
. Sida 1 av 6.
Omega aqua terra skyfall

vardera upp huset efter renovering
kommunala vuxenutbildningen gävle
kvitten strängnäs
svensk medborgarskap nya regler
vägtransportledare utbildning göteborg

SV (svenska). SDS Ref.: LUK1607006. 1/10. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget UN 1950 AEROSOLER, 2.1.

Minimum flushing is for 15 minutes.