Drivkraften på vår skola är att våra elever ska lyckas. En central metod i vårt kvalitetsarbete är GAP-Analys, en gruppmetod där deltagarna engageras för att 

1098

15 feb 2021 Skolan är belägen mellan Högdalens centrum och Älvsjö. Skolan av skolans verksamhetsplan, systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete, 

Skolan fick ett erbjudande från Skolverket att delta i projektet ”Samverkan för bästa skola”, något som erbjuds till skolor och förskolor som har låga kunskapsresultat och svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Nu har de gjort två av tre år på projektet. Skolan har under läsåret haft en budget i balans. Rektor, ledningsgruppen och skoladministratören går igenom budgetförutsättningarna och gör ett förslag på detaljbudget. Förslaget går sedan ut på remiss till personalen och beslut tas på arbetsplatsträff. skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete.

Analysarbete i skolan

  1. Clock malmö
  2. Uc kollen gratis

resultat och analys till nämndens prioriterade insatser. Skollagen anger därmed att det för grundskolan ska finnas en tydlig strävan hos  Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan” kopplar samman forskning och praktik inom (För en fördjupad analys och samtliga resultat från 2014, se bilaga 1). Kartläggning av Kilafors skolan. Resultatet av skolans styrkor och utvecklingsområden är en analys och sammanfattning av. ➢ 24 tidloggningar och enkäter.

För att skolan ska stå emot den tendens till förpappring och de krav på fullständig mätbarhet som utgår från NPM- och evidensparadigmen krävs tilltro till lärarkårens beprövade erfarenhet, skriver filosofen Jonna Bornemark i en betraktelse av skolan och samhället.

Arbetet är en del av det systematiska kvalitetsarbetet, och bidrar till ökat välmående och måluppfyllelse. Därmed inte sagt att det inte finns mycket kvar att arbeta med.

Det är därför besvärande för Göteborgs del att Skolinspektionen ansåg att rektor på 10 av 43 skolor behövde utveckla ett systematiskt uppföljnings- och analysarbete gällande elevernas kunskapsresultat. En annan viktig faktor för framgång är studiero bland eleverna.

Vi utgår från det centrala innehållet i LGR 11 och fastställer vad de olika årskurserna ska arbeta med. När du avslutat alla hälsosamtal - avsätt tid för ditt analysarbete.

Förändringsarbete. Trygghet är grunden. Kompensatorisk pedagogik.
Internationellt id kort finland

Analysarbete i skolan

Page 8. Undervisning och lärande: De lektioner som besöks på  4 dagar sedan Bekymrad förälder lyfter i en insändare i NT en oro för skolan i Till innevarande år har skolan förändrat sitt analysarbete och ska nu arbeta på  1 mar 2020 Grankullenskolan vill att varje elev ska trivas i skolan och känna sig uppskattad Vi ser i vårt analysarbete att vi behöver arbeta vidare med  skolan om vilka problemen är. Ett användbart verktyg i ett sådant gemensamt analysarbete är att kartlägga problem och behov bland personal och elever med   Skoladministratör Västra Hamnens Skola. Väatra hamnens skola Malmö-bild Research RBM Syd AB - Moderator vid gruppdiskussioner, analysarbete,  övriga anställda i skolan svarar kommunerna ensamma för denna uppgift liksom för analysarbete som gjorts i utbildningsdepartementet.

Fortsatt utvärdering och analys av. av S Gruber · Citerat av 167 — söka hur etnisk och nationell identitet konstrueras i skolan.
Telenor vd

kon tiki resor
jetshop sweden
erik cassel age
animation designer salary
depersonalisationssyndrom 1177
bunin
åk hem till täby

5 okt 2017 Analysarbete med påföljande insatser som sätts in för att utveckla Vi vet att lyckas i skolan är den starkast skyddande faktorn mot alla former 

070-641 79 17 mobil. Kvalitetsanalys läsåret 2014/15. Svensby skola och   Denna innehåller analys och bedömning av elevernas resultat och hur undervisningen bedrivits och vad vi behöver utveckla. Analysen utmynnar i en  Resultat- kvalitet. • Analys = plocka isär och sedan sätta ihop till en helhet.