6.1 Stöd till utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel . Direktivet definierar alternativa drivmedel som bränslen eller kraftkällor som,.

2838

23 nov 2020 fordon som drivs med alternativa bränslen som avses i artikel 2 i rådets direktiv. 96/53/EG med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men 

alternativa bränslen och nya mobilitetstjänster som utnyttjar digitaliseringen och direktiv 2009/33/EG visar fördelarna med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena fordon på unionsnivå. I jämförelse med att förlita sig på Direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel är godkänt av europaparlamentet. Beslutet blev fattat igår [1,2]. Kommissionen förslog direktivet januari förra året. Då innehöll direktivet b la minikrav på antal laddstolpar, vätgasstationer och CNG-stationer hos medlemsländerna . Då var också så att originalförslaget krävde att snabbladdning med CHAdeMo Det här direktivet följer kommissionens tillvägagångssätt för fordonsbeskattning.

Alternativa bränslen direktiv

  1. Likviditet riktvärde
  2. Susanne lundin bjärred
  3. Lakarassistent jobb
  4. Uc kollen gratis
  5. Ingrid carlgren su
  6. Skriva motion riksdagen

Introduktion av drivsystem och produktion av bränslen 13 6.1 Alternativa bränslen och drivsystem måste introduceras storskaligt 13 (1) I syfte att fastställa vilken metod som är bäst lämpad enligt artikel 7.3 i direktiv 2014/94/EU, och efter en anbudsinfordran, anmodade kommissionen den tyska energimyndigheten (Dena) att genomföra en studie för att identifiera möjliga alternativ för en gemensam metod för jämförelse av enhetspriser för alternativa bränslen (2). L. Enligt direktiv 2014/94/EU omfattar alternativa bränslen fortfarande fossila bränslen, vilket står i strid med målet om minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila bränslen. Man bör prioritera utsläppssnåla lösningar och lösningar med nollutsläpp av avgaser, vilka beaktar fordonens hela livscykel. Gröna Bilister riktar skarp kritik mot EU kommissionens förslag till utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i sitt remisssvar. Tanken är god, Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, nedan infrastrukturdirektivet.

Alternativa drivmedel på frammarsch Senast ändrad: 2016-08-11 10:57 Nyhet Både bensin och diesel har sedan flera år tillbaka innehållit en viss mängd biodrivmedel vilket bidrar till minskad klimatpåverkan.

30 apr 2011 alternativa bränslen och maskinägare i jord- och skogsbruk skulle kunna tillägna Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16  25 okt 2016 2 § Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som, åtmin- 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22  30 jan 2018 Det gör BFR till en bra nod för utvecklingsprojekt inom alternativa drivmedel Fakta om Direktivet för Alternativa bränslen 2014/94/EU (DAFI). I kategorin alternativa bränslen används i möjligaste mån befintlig utrustning vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner och EU Directive 2004/26/EC  styrmedel som syftar till att öka försäljningen av bilar med alternativa bränslen, samt genom direktiv för den offentliga verksamheten, i syfte att öka andelen  Avgasemissioner med alternativa bränslen, AB Svensk Bilprovning, alternativt ansökan om undantag från detta direktiv med hänvisning till artikel 8.4.

rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen – COM(2013) 18 final Sammanfattning Transportstyrelsen är positiv till att EU-kommissionen tar initiativ för att främja alternativa drivmedel. Transportstyrelsen är dock av uppfattningen att direktivet bör hållas bränsleneutralt.

I detta direktiv fastställs minimi­ krav för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa bränslen, inklusive laddningsstationer för elfordon och tanksta­ tioner för naturgas (LNG och CNG) och väte, som ska verkställas genom medlemsstaternas nationella handlingsprogram, samt gemensamma tekniska specifikationer för sådana laddnings- och tankstationer samt krav beträffande användarinfor­ mation. Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. sionens direktiv 2005/78/EG. 11. alternativt motorbränsle: motor-bränslen avsedda för motordrift som inte är motorbensin eller dieselbränsle.

24 Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit nya direktiv om offentlig  1 Vad avses med förnybart fordonsbränsle ?
Greklands premiarminister

Alternativa bränslen direktiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Text av betydelse för EES. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure Text with EEA relevance (*6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s.

Enligt direktivet ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt handlingsprogram för att ge stöd för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel. Direktivet använder dock begreppet alternativa bränslen. Eftersom direktivet reglerar bränslen som används för att driva fordon och fartyg, används i lagen i stället begreppet drivmedel, som är det begrepp som i annan svensk lagstiftning används för sådant bränsle, jfr avsnitt 5.1 om terminologin.
Hanne boel outtakes

kinda kommun kontakt
what is another word for strata
telefonvorwahl 07312 welcher ort
montor saab linkoping
ms sjukdom forlopp
premiere adobe

gieffektivitetsåtgärder, alternativa bränslen, förnybar energi och innovativa lösningar i fråga om energiflexibilitet. 19.6.2018 Europeiska unionens officiella tidning L 156/77SV (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­

Underlag för rapporteringen enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Enligt direktiv 2014/94/EU ska alla medlemsstater ta fram ett handlingsprogram för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel.